Uniek plan!

De plannen voor een nieuwe ligboxenstal lagen al een ruime tijd klaar, een uniek plan.
Om een constante kwaliteit melk te leveren aan ons zusterbedrijf Klaver Kaas was de uitbreiding van de stal noodzakelijk.

Een ”megastal”
De nieuwe Ligboxenstal wordt een ”megastal” maar bij deze benaming wordt er al snel een negatief beeld gecreëerd. John Klaver zet hier een streep door: ”De nieuwe stal is alleen maar beter voor de koeien.” De koeien kunnen zelf bepalen of zij binnen of buiten staan, er wordt vrijwillige weidegang gehanteerd. Ook krijgen de koeien op en top comfort en worden de nieuwste inzichten en technieken gebruikt.

Weidevogelbeheer
De stal zal meer uitstraling aan het Noord-Hollandse landschap geven. Een half tot een heel areaal zal beschikbaar worden gesteld aan het Noord-Hollands Landschap om bijvoorbeeld meer plas- en drasgebied aan te leggen en om ruigere slootkanten te creëren waarin kuikens en weidevogels kunnen schuilen.

Een bijzondere stal, goed voor de koeien en mooi voor het oog
Onze nieuwe ligboxenstal biedt plaats voor 750 melkkoeien en 103 stuks jongvee. De ligboxenstal krijgt een afmeting van 36,50 x 94,50 m¹ en zal geheel onderkelderd worden. De stal voor droge koeien krijgt een afmeting van 18,40 x 67,64 m¹ en er zal een melkruimte worden gebouwd met een afmeting van 18,15 x 67,50 m¹ welke gedeeltelijk wordt onderkelderd. De kelders worden 2,10 m¹ diep. Het dek wordt afgedekt met Swaans G1 en G3 emissiearme vloeren. Als ligplaats voor de dieren wordt iets bijzonders gedaan, het ligbed wordt gemaakt van autobanden.

In de stal van de melkkoeien en droge koeien komen houten spanten en houten gevelbekleding, iets wat hedendaags niet veel meer voorkomt. Maar John wilt graag een bijzondere stal bouwen, die vooral goed voor de koeien is en mooi voor het oog!